Announcements

 

All Announcements

Boliggrupper: Opret jeres opgange, huse, eller klynger

New Feature
Release Notes

De fleste fællesskaber har nogle helt naturlige grupper som er baseret på hvor vi bor. Mange af jer har også efterspurgt muligheden for at kunne oprette klynger, opgange eller huse. Derfor har vi lavet Boliggrupper.

Her kan du oprette grupper som automatisk tilføjer alle beboere på de adresser vælger. På den måde skal nye naboer ikke melde sig ind, og kan automatisk få besked om opdateringer der vedrører dem.

En boliggruppe indeholder en opslagstavle til kommunikation og en kalender så du f.eks. kan synliggøre hvornår der er rengøring, vedligeholdelse, eller andre aktiviteter som er relevante for beboerne i den konkrete gruppe.

Boliggrupper kan oprettes af administrator, under: Manager > Foreningen > Boliggrupper

Group 1391

Like